38 –ми Општински натпревар по прва помош

Е-пошта Печати
38 –ми Општински натпревар по прва помош
На 31 мај годинава, на  поливалентниот  простор во основното училиште „Блаже Конески“ во Велес беше одржан триесет и осмиот Општински натпревар по прва помош. На натпреварот учествуваа 9 екипи, пет во категорија на подмладок и четири во категорија на млади од средните училишта. На три работни места со по тројца повредени такмичарите ги одмеруваа стекнатите знаења и вештини. Нивната работа ја надгледуваа и оценуваа лекари, волонтери на Црвениот крст - членови на комисијата по прва помош.
Во конкуренција на подмладок првото место го освои екипата од основното училиште „Блаже Конески“. Втотото и припадна на екипата од основното училиште „Благој Кирков“, додека третото место и припадна на екипата од основното училиште „ Јордан Х.К.Џинот“.
Во конкуренција на младина првото место го освои екипата од Гимназија „Кочо рацин“. Второто место го освои екипата од хемиското училиште „Димитрија Чуповски“, додека третотого и припадна на екипата од средното стручно училиште „Коле Неделковски“.

   На 31 мај годинава, на  поливалентниот  простор во основното училиште „Блаже Конески“ во Велес беше одржан триесет и осмиот Општински натпревар по прва помош. На натпреварот учествуваа 9 екипи, пет во категорија на подмладок и четири во категорија на млади од средните училишта. На три работни места со по тројца повредени такмичарите ги одмеруваа стекнатите знаења и вештини. Нивната работа ја надгледуваа и оценуваа лекари, волонтери на Црвениот крст - членови на комисијата по прва помош.Во конкуренција на подмладок првото место го освои екипата од основното училиште „Блаже Конески“. Втотото и припадна на екипата од основното училиште „Благој Кирков“, додека третото место и припадна на екипата од основното училиште „ Јордан Х.К.Џинот“.Во конкуренција на младина првото место го освои екипата од Гимназија „Кочо рацин“. Второто место го освои екипата од хемиското училиште „Димитрија Чуповски“, додека третотого и припадна на екипата од средното стручно училиште „Коле Неделковски“.

Online Донација

online_donacija
info