Спроведени активности за крводарителската акција во Гимназија „Кочо Рацин“ Велес

Е-пошта Печати
Пред одржувањето на крводарителската акција во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ од Велес беа спроведени едукативно-мотивациски работилници на тема крводарителство. Целта на едукативните предавања беа да се запознаат сите ученици од трета и четврта година за крводарителството, бенифитите и здравствените придобивки од крводарувањето, како би се стекнале со потребните знаења и мотиавација, како потенцијални дарители на крв. За опфаќање на сите ученици беа спроведени две едукативни работилници. Работилниците ги оддржаа Трајче Јорданов и Бојана Маркова – врснички едукатори од областа на крводарителството.
На 9-ти ноември, по повод денот на општина Велес и патрониот празник на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ беше изведена крводарителската акција. На истата се собраа 40 крвни единици од кои 17  беа женски и 35 нови првократни крводарители. Акцијата побуди голем интерес кај учениците и истата се одвиваше во најдобар ред.

   
   Пред одржувањето на крводарителската акција во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ од Велес беа спроведени едукативно-мотивациски работилници на тема крводарителство. Целта на едукативните предавања беа да се запознаат сите ученици од трета и четврта година за крводарителството, бенифитите и здравствените придобивки од крводарувањето, како би се стекнале со потребните знаења и мотиавација, како потенцијални дарители на крв. За опфаќање на сите ученици беа спроведени две едукативни работилници. Работилниците ги оддржаа Трајче Јорданов и Бојана Маркова – врснички едукатори од областа на крводарителството.На 9-ти ноември, по повод денот на општина Велес и патрониот празник на СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ беше изведена крводарителската акција. На истата се собраа 40 крвни единици од кои 17  беа женски и 35 нови првократни крводарители. Акцијата побуди голем интерес кај учениците и истата се одвиваше во најдобар ред.

Online Донација

online_donacija
info