Крводарителска акција

Е-пошта Печати

   На 18-ти октомври беше изведена втората есенска крводарителска акција во средните училишта во Велес. Овој пат крв даруваа учениците од општинското средно училиште „Димитрија Чуповски“. Аналогно на половата структура на учениците во училиштето, доминираа и собраните крвни единици од учениците од понежниот пол, 25 од девојките и пет од момчињата, а 17 од ученици кои прв пат даруваа во својот живот.

g2

Online Донација

online_donacija
info