Крводарителска акција

Е-пошта Печати
На 25 октомври во општинското средно училиште „Јовче Тесличков“ беше изведена третата есенска крводарителска акција во средните училишта. На акцијата беа собрани вкупно 26 крвни единици од кои 16 од ученици кои прв пат даруваат во својот живот, додека 9 од дарители од понежниот пол. Три крвни единици беа дарувани од редот на вработените во училиштето.
Во рамките на подготовките на акцијата, на 20 октомври, наставникот Васко Трајковски, мотиватор за унапредување на крводарителството и претседател на основната организација на Црвен крст во училиштето, одржа едукативно предавање за заинтересираните ученици од трета и четврта година.
   На 25 октомври во општинското средно училиште „Јовче Тесличков“ беше изведена третата есенска крводарителска акција во средните училишта. На акцијата беа собрани вкупно 26 крвни единици од кои 16 од ученици кои прв пат даруваат во својот живот, додека 9 од дарители од понежниот пол. Три крвни единици беа дарувани од редот на вработените во училиштето.Во рамките на подготовките на акцијата, на 20 октомври, наставникот Васко Трајковски, мотиватор за унапредување на крводарителството и претседател на основната организација на Црвен крст во училиштето, одржа едукативно предавање за заинтересираните ученици од трета и четврта година.
99

Online Донација

online_donacija
info