Предавање за превенција од сезонските заболувања

Е-пошта Печати

 

Согласно оперативниот план за имплементација по проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“, на 21 ноември беше одржано предавање за превенција од сезонските заболувања наменето за родителите на децата со посебни потреби и згрижувачите на децата без родителска грижа. Предавањето, на кое, во просториите на Дневниот центар за лица со посебни потреби присуствуваа дваесеттина родители и згрижувачи, го одржа д-р Мими Димитриева Катранџиева волонтер во Општинската организација.
Цел на предавањето беше родителите на лицата со интелектуална попреченост да осознаат повеќе за превенцијата и лекувањето на настинките и гриповите кои се чести во овој период.
Целата активност беше проследена и од локалните медиуми што придонесе за запознавање на велешката јавност со активностите на ова поле.
   Согласно оперативниот план за имплементација по проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“, на 21 ноември беше одржано предавање за превенција од сезонските заболувања наменето за родителите на децата со посебни потреби и згрижувачите на децата без родителска грижа. Предавањето, на кое, во просториите на Дневниот центар за лица со посебни потреби присуствуваа дваесеттина родители и згрижувачи, го одржа д-р Мими Димитриева Катранџиева волонтер во Општинската организација. Цел на предавањето беше родителите на лицата со интелектуална попреченост да осознаат повеќе за превенцијата и лекувањето на настинките и гриповите кои се чести во овој период. Целата активност беше проследена и од локалните медиуми што придонесе за запознавање на велешката јавност со активностите на ова поле.

 

Online Донација

online_donacija
info