Новости

Едукација по прва помош во основните училишта

Е-пошта Печати
По иницијатива на член и волонтер на Црвениот крст – наставник во општинското основно училиште „Васил Главинов“ од Велес, комисијата за прва помош при Општинската организација на Црвен крст Велес, организира двочасовни едукативни предавања за основите на Прва помош на повредени лица. Предавањата се одржуваат за учениците од деветто одделение во рамките на изборниот предмет „Вештини на живеење“ – тема „Безбедност и заштита“.
Во првите три седмици од април годинава, д-р Јадранка Мишкова и д-р Владо Хаџи Наумов, членови на Комисијата, одржаа три предавања низ кои присутните ученици беа теоретски и практично запознати потребните знања и вештини за укажување прва помош на повредени лица.

   По иницијатива на член и волонтер на Црвениот крст – наставник во општинското основно училиште „Васил Главинов“ од Велес, комисијата за прва помош при Општинската организација на Црвен крст Велес, организира двочасовни едукативни предавања за основите на Прва помош на повредени лица. Предавањата се одржуваат за учениците од деветто одделение во рамките на изборниот предмет „Вештини на живеење“ – тема „Безбедност и заштита“. Во првите три седмици од април годинава, д-р Јадранка Мишкова и д-р Владо Хаџи Наумов, членови на Комисијата, одржаа три предавања низ кои присутните ученици беа теоретски и практично запознати потребните знања и вештини за укажување прва помош на повредени лица.

Велигденска работилница

Е-пошта Печати
Велигденската работилница, активност предвидена со проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“ се одржа на 11-ти април во Дневниот центар за лица со посебни потреби. На работилницата, волонтерите од Клубот на млади на Црвениот крст, заедно со децата со посебни потреби, ги исцртуваа велигденските јајца и изработија 90-тина украсни кошнички и честитки со пораки за големиот христијански празник.
Наредниот ден, на манифестацијата Велигденско јајце, што традиционално ја организира Локалната самоуправа во Младинскиот парк во Велес, велигденските јајца и другите експонати беа изложени на штандот на Црвениот крст каде беа предмет на хуманитарна продажба пред граѓаните на Велес. Собраните средства ќе бидат употребени во наредните заеднички активности на волонтерите на Црвениот крст и децата од Дневниот центар.
Низ овие дружења, запознавајќи се со децата и младите со посебни потреби, се настојува младите волонтери на Црвениот крст да прераснат во подобри и похумани личности, додека штитениците во Дневниот центар да ја развиваат својата моторика и забрзуваат социјализацијата во средината во која живат.
Споделувањето на стекнатите чувства и доживувања со врсниците во секојдневието низ овој проект, што Комерцијална банка го финансира повеќе години наназад, даваат и придонес за изградба на похумано и солидарно општество.

   Велигденската работилница, активност предвидена со проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“ се одржа на 11-ти април во Дневниот центар за лица со посебни потреби. На работилницата, волонтерите од Клубот на млади на Црвениот крст, заедно со децата со посебни потреби, ги исцртуваа велигденските јајца и изработија 90-тина украсни кошнички и честитки со пораки за големиот христијански празник. Наредниот ден, на манифестацијата Велигденско јајце, што традиционално ја организира Локалната самоуправа во Младинскиот парк во Велес, велигденските јајца и другите експонати беа изложени на штандот на Црвениот крст каде беа предмет на хуманитарна продажба пред граѓаните на Велес. Собраните средства ќе бидат употребени во наредните заеднички активности на волонтерите на Црвениот крст и децата од Дневниот центар.
   Низ овие дружења, запознавајќи се со децата и младите со посебни потреби, се настојува младите волонтери на Црвениот крст да прераснат во подобри и похумани личности, додека штитениците во Дневниот центар да ја развиваат својата моторика и забрзуваат социјализацијата во средината во која живат.Споделувањето на стекнатите чувства и доживувања со врсниците во секојдневието низ овој проект, што Комерцијална банка го финансира повеќе години наназад, даваат и придонес за изградба на похумано и солидарно општество.

Крводарувања во средните училишта

Е-пошта Печати
Акциите за доброволно дарување крв во средните училишта годинава „Течат“ мошне успешно. На првата од четирите пролетни, што се изведе во средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ на 27-ти март, својата хуманост преку доброволно дарување крв ја изразија 80 ученици од трета и четврта година, а на 28 март во ОСУ „Јовче Тесличков даруваа 36 ученици. Третата акција беше изведена на 29-ти март  во средното стручно општинско училиште „Димитрија Чуповски“ во која беа собрани 48 крвни единици. Очигледно, предходно одржаните предавања, од страна на професорот Златко Здравковски, член и волонтер-мотиватор за крводарителство и овој пат извршија големо влијание. Покрај седумнаесетте крвни единици, што беа дарувани од крводарители од наставниот кадар, во семејството на големите хуманисти на овие акции се вклучија 98 ученици со своето прво дарување.
Преостанува крводарителската акција во Гимназијата „Кочо Рацин“ која е закажана за 21-ви април. Судејќи по претходните се очекува и таа да заврши успешно.
Екипата од Институтот за трансфузиона медицина, во чија организација беше изведена крводарителската акција, беспрекорно ја заврши својата работа.
Акциите за доброволно дарување крв во средните училишта годинава „Течат“ мошне успешно. На првата од четирите пролетни, што се изведе во средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ на 27-ти март, својата хуманост преку доброволно дарување крв ја изразија 80 ученици од трета и четврта година, а на 28 март во ОСУ „Јовче Тесличков даруваа 36 ученици. Третата акција беше изведена на 29-ти март  во средното стручно општинско училиште „Димитрија Чуповски“ во која беа собрани 48 крвни единици. Очигледно, предходно одржаните предавања, од страна на професорот Златко Здравковски, член и волонтер-мотиватор за крводарителство и овој пат извршија големо влијание. Покрај седумнаесетте крвни единици, што беа дарувани од крводарители од наставниот кадар, во семејството на големите хуманисти на овие акции се вклучија 98 ученици со своето прво дарување.Преостанува крводарителската акција во Гимназијата „Кочо Рацин“ која е закажана за 21-ви април. Судејќи по претходните се очекува и таа да заврши успешно.Екипата од Институтот за трансфузиона медицина, во чија организација беше изведена крводарителската акција, беспрекорно ја заврши својата работа.

Пролетна работилница во Дневниот центар за деца со посебни потреби

Е-пошта Печати
Проектот  „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“ на големо задоволство на сите учесници продолжува и оваа година со финансиска поддршка од Комерцијална банка АД Скопје.
Првата активност беше по повод Денот на пролета, посветена на уредување и разубавување на дворното место на Дневниот центар низ креативна работилница пропратена со забава и заедничко дружење на сите деца и волонтерите на Црвениот крст. Тие, покажаа голем интерес и внимание при рассадувањето и садењето на садници и цвеќиња, а во вториот дел од работилницата и за нивно украсување и сликање во разни техники.
Најубавите цртежи ќе ги красат просториите на Дневниот центар. Неколкуте часови дружење поминати во видливо расположение им се причинија како неколку минути.
Веруваме дека активностите ќе дадат придонес повеќе да се стекнат навики за грижа за растенијата и природата што не опкружува.

   Проектот  „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“ на големо задоволство на сите учесници продолжува и оваа година со финансиска поддршка од Комерцијална банка АД Скопје.   Првата активност беше по повод Денот на пролета, посветена на уредување и разубавување на дворното место на Дневниот центар низ креативна работилница пропратена со забава и заедничко дружење на сите деца и волонтерите на Црвениот крст. Тие, покажаа голем интерес и внимание при рассадувањето и садењето на садници и цвеќиња, а во вториот дел од работилницата и за нивно украсување и сликање во разни техники. Најубавите цртежи ќе ги красат просториите на Дневниот центар. Неколкуте часови дружење поминати во видливо расположение им се причинија како неколку минути. Веруваме дека активностите ќе дадат придонес повеќе да се стекнат навики за грижа за растенијата и природата што не опкружува.
 

Крводарителска акција во АРМ

Е-пошта Печати
Традиционално добрата соработка помеѓу Општинската организација на Црвен крст и Гарнизонот на АРМ во Велес продолжи и во оваа година, како во здравствено - првенивната дејност, така и на полето на крводарителството.
На 24 март беше изведена акција за доброволно дарување крв на која даруваа 45 припадници на АРМ од кои  четири дарители жени, а за прв пат се вклучија во големото хумано семејство 19 дарители.
   Традиционално добрата соработка помеѓу Општинската организација на Црвен крст и Гарнизонот на АРМ во Велес продолжи и во оваа година, како во здравствено - првенивната дејност, така и на полето на крводарителството. На 24 март беше изведена акција за доброволно дарување крв на која даруваа 45 припадници на АРМ од кои  четири дарители жени, а за прв пат се вклучија во големото хумано семејство 19 дарители.
 

Успешно крштевање

Е-пошта Печати
На 14 март годинава членовите и волонтери на Црвениот крст во општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ од Велес, со поддршка на целокупниот наставен кадар, по прв пат организирааа акција за доброволно дарување крв во која земаа учество вработените и родители на ученици од ова училиште.
Ова прво „Крштевање“ на полето на крводарителството заврши мошне успешно. Беа собрани вкупно 31 крвни единици од кои 20 единици од крводарители мажи, 11 од крводарители од понеѓниот пол, додека девет крвни единици беа земени од граѓани кои прв пат даруваа во својот живот и се зачленија во семејството на најголемите хуманисти.
После „Блаже Конески“ и „Благој Кирков“, „Свети кирил и Методиј“ е трето од основните училишта во Велес кое организира акција за доброволно дарување крв. Се надеваме дека по нивните стапки ќе продолжат и останатите училишта од подрачјето на Општинската организација на Црвен крст Велес.
   На 14 март годинава членовите и волонтери на Црвениот крст во општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ од Велес, со поддршка на целокупниот наставен кадар, по прв пат организирааа акција за доброволно дарување крв во која земаа учество вработените и родители на ученици од ова училиште. Ова прво „Крштевање“ на полето на крводарителството заврши мошне успешно. Беа собрани вкупно 31 крвни единици од кои 20 единици од крводарители мажи, 11 од крводарители од понежниот пол, додека девет крвни единици беа земени од граѓани кои прв пат даруваа во својот живот и се зачленија во семејството на најголемите хуманисти. После ООУ „Блаже Конески“ и ООУ „Благој Кирков“, „Свети Кирил и Методиј“ е трето од основните училишта во Велес кое организира акција за доброволно дарување крв. Се надеваме дека по нивните стапки ќе продолжат и останатите училишта од подрачјето на Општинската организација на Црвен крст Велес. 

Признанија за најзаслужните

Е-пошта Печати
По повод 17-ти Март, Ден на Црвениот крст на Република македонија и ден на доброволното дарување на крв, на 16.03.2017 година во Ликовниот салон во Велес, беше одржана свеченост на која беа доделени признанија на поединци и организации кои во текот на 2016 година постигнале значителен придонес за унапредување на крводарителството и на доброволни дарители кои во минатата година исполниле јубилејни 50, 75 или 100 дарувања на крв. Присутните крводарители, членови и волонтери на Црвениот крст, гости – претставници на локални институции, организации и други правни субјекти ги поздравија д-р Милчо Трајков – претседател на Црвениот крст на Република Македонија и на Општинската организација на Црвен крст Велес и г-дин Славчо Чадиев – Градоначалник на општина Велес кои воедно и ги доделија високите, заслужени признанија на големите хуманисти.
Плекета во знак на признание за 100 пати дарувано крв добија Никола Цековски, Ѓорѓи Митов и Томе Андов, за 75 пати Весна Петрушевска, а за 50 пати дарувано крв Илија Митрев, Божо Димовски, Сокол Кочов и Петар Сарагинов.
Благодарница за посебен придонес за развој на крводарителството им беше доделена на  ЈЗУ „Општа болница“ Велес, ССОУ „Димитрија Чуповски“ и Населба Чашка, а за најдобар волонтер и мотиватор за крводарителство беше прогласена Валентина Шкрекова, наставник во средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“
Свеченоста ја збогатија ученици од основното музичко училиште „Стефан Гајдов„ кои изведоа прекрасни музички нумери.
   По повод 17-ти Март, Ден на Црвениот крст на Република Македонија и ден на доброволното дарување на крв, на 16.03.2017 година во Ликовниот салон во Велес, беше одржана свеченост на која беа доделени признанија на поединци и организации кои во текот на 2016 година постигнале значителен придонес за унапредување на крводарителството и на доброволни дарители кои во минатата година исполниле јубилејни 50, 75 или 100 дарувања на крв. Присутните крводарители, членови и волонтери на Црвениот крст, гости – претставници на локални институции, организации и други правни субјекти ги поздравија д-р Милчо Трајков – претседател на Црвениот крст на Република Македонија и на Општинската организација на Црвен крст Велес и г-дин Славчо Чадиев – Градоначалник на општина Велес кои воедно и ги доделија високите, заслужени признанија на големите хуманисти. Плакета во знак на признание за 100 пати дарувано крв добија Никола Цековски, Ѓорѓи Митов и Томе Андов, за 75 пати Весна Петрушевска. За 50 пати дарувано крв Илија Митрев, Божо Димовски, Сокол Кочов и Петар Сарагинов. Благодарница за посебен придонес за развој на крводарителството им беше доделена на ЈЗУ „Општа болница“ Велес, ССОУ „Димитрија Чуповски“ и Населба Чашка, а за најдобар волонтер и мотиватор за крводарителство беше прогласена Валентина Шкрекова, професор во средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“. Свеченоста ја збогатија ученици од основното музичко училиште „Стефан Гајдов“ кои изведоа прекрасни музички нумери.
 

Страница 1 од 55

Online Донација

online_donacija
info