Новости

Одржана првата ЦКА – ПХВ работилница

Е-пошта Печати
Повторно започна со реализација проектот ЦКА ПХВ циклус 2018 во кој младите луѓе што се пријавија во Општинската организација на Црвениот крст Велес, ќе стекнат соодветна едукација за Движењето на Црвениот крст и ќе се здобијат со вештини за препознавање на потребите на заедницата и изработување мали проекти за помош на ранливо население.
На 25-ти јануари се одржа првата обука што ја проследија 38 учесници. Работилницата ја водеше нашиот нов дисеминатор Орданче Рибарски и се одржа во просториите на Црвениот крст Велес, а учесниците во мошне релаксирана атмосфера се стекнаа со основни податоци за Црвениот крст.
Дружењето како неизоставен дел на ЦКА – ПХВ циклусите само ќе придонесе да се мотивираат овие млади луѓе за остварувањето на целите на овој проект – изработување на мали проекти за помош на одредени ранливи групи и регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на нашата Организација
   Повторно започна со реализација проектот ЦКА ПХВ циклус 2018 во кој младите луѓе што се пријавија во Општинската организација на Црвениот крст Велес, ќе стекнат соодветна едукација за Движењето на Црвениот крст и ќе се здобијат со вештини за препознавање на потребите на заедницата и изработување мали проекти за помош на ранливо население.
   На 25-ти јануари се одржа првата обука што ја проследија 38 учесници. Работилницата ја водеше нашиот нов дисеминатор Орданче Рибарски и се одржа во просториите на Црвениот крст Велес, а учесниците во мошне релаксирана атмосфера се стекнаа со основни податоци за Црвениот крст. Дружењето како неизоставен дел на ЦКА – ПХВ циклусите само ќе придонесе да се мотивираат овие млади луѓе за остварувањето на целите на овој проект – изработување на мали проекти за помош на одредени ранливи групи и регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на нашата Организација

Логистичка поддршка за „Водици“

Е-пошта Печати
На манифестацијата по повод верскиот празник „Водици“, што традиционално се одржува кај „Мало мовче„ на реката Вардар зема учество и волонетри на Црвен крст на Република Македонија Општинска организација Велес. Со логистичка поддршка од општина Велес, од чија страна беше обезбеден десантен чамец, членовите на тимовите за безбедност на вода и укажување прва помош, се грижеа за безбедноста на доброволците кои се фрлија по „Крстот“ во водите на Вардар.
За интервенција на младите волонтери на Црвениот крст воопшто немаше потреба бидејќи не се случи никаков инцидент.
   На манифестацијата по повод верскиот празник „Водици“, што традиционално се одржува кај „Мало мовче„ на реката Вардар земаа учество и волонтери на Општинска организација Велес, Црвен крст на Република Македонија. Со логистичка поддршка од општина Велес, од чија страна беше обезбеден десантен чамец, членовите на тимовите за безбедност на вода и укажување прва помош, се грижеа за безбедноста на доброволците кои се фрлија по „Крстот“ во водите на Вардар. За интервенција на младите волонтери на Црвениот крст воопшто немаше потреба бидејќи не се случи никаков инцидент.

Крводарителска акција

Е-пошта Печати
На 24-ти јануари во просториите на ООУ „Тодор Јанев“ ви Населба Чашка, општина Чашка, беше изведена првата традиционална „Јануарска акција“ за доброволно дарување крв годинава во оваа Општина. Во периодот од 10 до 15 часот беа собрани вкупно 27 крвни единици од кои девет беа од дарители од понежниот пол, а една крвна единица од крводарителка која прв пат даруваше во својот живот.
Во текот на акцијата, на средбата со одговорниот член и волонтер од основната организација на Црвен крст од оваа Населба, беше разговарано следната крводарителска акција, што треба да се организира во текот на мај годинава, да се организира во некоја друга општина со посета на културно историски и туристички знаменитости. За ова, веќе е добиена начелна согласност за логистичка поддршка од Градоначалникот на Општината.
Покрај добрите подготовки за организирање и изведување на акцијата, членовите на екипата на Институтот за трансфузиона медицина беспрекорно ја извршија својата задача.
   На 24-ти јануари во просториите на ООУ „Тодор Јанев“ во Општина Чашка, беше изведена првата традиционална „Јануарска акција“ за доброволно дарување крв годинава во оваа Општина. Во периодот од 10 до 15 часот беа собрани вкупно 27 крвни единици од кои девет беа од дарители од понежниот пол, а една крвна единица од крводарителка која прв пат даруваше во својот живот. Во текот на акцијата, на средбата со одговорниот член и волонтер од основната организација на Црвен крст од оваа Населба, беше разговарано следната крводарителска акција, што треба да се организира во текот на мај годинава, да се организира во некоја друга општина со посета на културно историски и туристички знаменитости. За ова, веќе е добиена начелна согласност за логистичка поддршка од Градоначалникот на Општината.  Покрај добрите подготовки за организирање и изведување на акцијата, членовите на екипата на Институтот за трансфузиона медицина беспрекорно ја извршија својата задача.

Признание за успешно партнерство

Е-пошта Печати
На годишната прослава, што по повод новогодишните и божиќните празници, ја организираше Ротари Клуб Велес, покрај организираната забавата и хуманитарна продажба на уметнички дела и други производи на познати производители од Велес, беа доделени и признанија за придонес во развојот на хуманата мисија на ротаријанството во Велес.
Добитник на признанието Плакета за „Најдобра организација – Партнер на Ротари клуб Велес на годината“ беше доделена на Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Велес за успешната имплементација на заедничкиот Проект за обука и опремување на тимовите за одговор при кататстрофи на Општинската организација.
Пред многубројните присутни членови на Ротари Клуб Велес, познати личности од стопанскиот и културниот ѓивот на Градот, градоначалници од повеќе општина, претстедатели на Ротари клубови од други градови од Македонија и други гости од странаство, Плакетата на Милчо Траков – претседател на Општинската организација на Црвен крст од Велес му ја додели Аце Коцевски – претседател на Ротари Клуб Велес.
На годишната прослава, што по повод новогодишните и божиќните празници, ја организираше Ротари Клуб Велес, покрај организираната забава и хуманитарна продажба на уметнички дела и други производи на познати производители од Велес, беа доделени и признанија за придонес во развојот на хуманата мисија на ротаријанството во Велес. Добитник на признанието Плакета за „Најдобра организација – Партнер на Ротари Клуб Велес на годината“ беше доделена на Црвениот крст на Република Македонија – Општинска организација Велес за успешна имплементација на заедничкиот Проект за обука и опремување на тимовите за одговор при кататстрофи на Општинската организација. Пред многубројните присутни членови на Ротари Клуб Велес, познати личности од стопанскиот и културниот живот на Градот, градоначалници од повеќе општини, претстедатели на Ротари клубови од други градови од Македонија и други гости од странство, Плакетата на Милчо Траков – претседател на Општинската организација на Црвениот крст од Велес му ја додели Аце Коцевски – претседател на Ротари Клуб Велес.
priznanie

Крводарителска акција

Е-пошта Печати
На 10-ти јануари во фоајето на театарот „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ за хуманите граѓани на Велес беше изведена првата традиционална „Јануарска акција“ за доброволно дарување крв годинава. Во периодот од 09 до 14 часот беа собрани вкупно 109 крвни единици од кои осум беа од дарители кои прв пат даруваа во својот живот, а 17 од крводарители од понежниот пол.
Во споредба со минатогодишната акција, овојпат се собрани 42 крвни единици повеќе, што навестува успешни резултати во крводарителството и во оваа година.
Во изведувањето на акцијата, покрај членовите на екипата на Институтот за трансфузиона медицина, кои беспрекорно ја извршија својата задача, земаа учество и повеќе волонтери од Клубот на млади на Општинската организација.
    На 10-ти јануари во фоајето на театарот „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ за хуманите граѓани на Велес беше изведена првата традиционална „Јануарска акција“ за доброволно дарување крв годинава. Во периодот од 09 до 14 часот беа собрани вкупно 109 крвни единици од кои осум беа од дарители кои прв пат даруваа во својот живот, а 17 од крводарители од понежниот пол. Во споредба со минатогодишната акција, овојпат се собрани 42 крвни единици повеќе, што навестува успешни резултати во крводарителството и во оваа година. Во изведувањето на акцијата, покрај членовите на екипата на Институтот за трансфузиона медицина, кои беспрекорно ја извршија својата задача, земаа учество и повеќе волонтери од Клубот на млади на Општинската организација.
Graphic2

Рекорди кон крајот на годината

Е-пошта Печати
Последните две крводарителски акции, што Општинската организација на Црвен крст Велес ги организира во  калентарската 2017 година, ќе останат запеметени по рекордниот одзив на најголемите хуманисти.
На претпоследната, што се организираше на 14 декемви во Населба Градско по повод Денот на Општината, за прв пат во повеќе од 30 годишната крводарителска традиција во оваа општина беа собрани 75 крвни единици. Секако, голем придонес во развојот на крводарителството, покрај ангажирањето на волонтерите на Црвениот крст, дава и поддршката од локалната самоуправа од каде за оваа акција за секое дарување беше донирана по една маичка.
Рекорден број дарувања е забележан и на последната крводарителска акција, што на 20 декември беше организирана во ООУ „Блаже Конески“. На оваа 11-та по ред традиционална акција беа собрани 55 крвни единици од вработените во училиштето и родители на ученици кои се одзваа на повикот од најмалите волонтери на Црвениот крст. За масовниот одзив, секако значаен удел во осмислувањето и организирањето на акцијата придонесува и доделувањето на „Благодарница“ за секое дарување крв од името на Училиштето и основната организација на Црвен крст.
Последните две крводарителски акции, што Општинската организација на Црвен крст Велес ги организира во  калентарската 2017 година, ќе останат запеметени по рекордниот одзив на најголемите хуманисти.На претпоследната, што се организираше на 14 декемви во Населба Градско по повод Денот на Општината, за прв пат во повеќе од 30 годишната крводарителска традиција во оваа општина беа собрани 75 крвни единици. Секако, голем придонес во развојот на крводарителството, покрај ангажирањето на волонтерите на Црвениот крст, дава и поддршката од локалната самоуправа од каде за оваа акција за секое дарување беше донирана по една маичка.Рекорден број дарувања е забележан и на последната крводарителска акција, што на 20 декември беше организирана во ООУ „Блаже Конески“. На оваа 11-та по ред традиционална акција беа собрани 55 крвни единици од вработените во училиштето и родители на ученици кои се одзваа на повикот од најмалите волонтери на Црвениот крст. За масовниот одзив, секако значаен удел во осмислувањето и организирањето на акцијата придонесува и доделувањето на „Благодарница“ за секое дарување крв од името на Училиштето и основната организација на Црвен крст.

Крводарителски акции во нови средини

Е-пошта Печати
Напорите на Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Велес за организирање акции за доброволно дарување крв во нови средини даваат резултати. По примерот на општинското основно училиште “Блаже Конески“ каде што се бележи десетгодишна традиција, во пролетта оваа година крводарителска акција беше организирана и во основното училиште „Св. Кирил и Методиј“, а на 28 и 30 ноември за прв пат беа изведени крводарителски акции во ПОУ „Маца Овчарова“ и ООУ „Васил Главинов“. На двете акции беа дарувани по 23 крвни единици од врабитените во училиштата и родители на ученици кои се одзваа на повикот за хуманост и солидарност.

Страница 1 од 60

Online Донација

online_donacija
info