Bordi drejtues

Lista e Bordit drejtues i Asamblesë të Kryqit të Kuq të RM 2017-2021
 
 
1. Nuhi Jusufi – OKKK КUMANOVE
2. Dimitar Karakulev – OOKK KAVADARCI
3. Sasho Toçkov – OKKK OHER
4. Daut Selimi – OKKK KËRÇOVË
5. Liljana Ristevska –OKKK BITOLË
6. Sunçica Dimitrijovska–OKKK QENDËR
7. Zoran Georgiev – OKKK VELES
8. Fadbi Osmani – OKKK GOSTIVAR
9. Vasil Tunev – ОKKK STRUMICË
10. Mile Toshev – ОKKK NEGOTINË
11. Burak Shabani –OKKK ÇAIR
12. Alenka Shopova – RINIA
 
 
 
< kthehu mbrapa