PROJEKTE

Zbatimin e projektit në fushën e sistemit të menaxhimit të informacionit përfshin disa aktivitete që synojnë krijimin e një sistemi efektiv të menaxhimit të sistemit të informacionit që do të sigurojnë një rrjedhje të shpejtë të informacionit, rritjen e transparencës dhe përpunimin automatik të të dhënave të të gjitha pjesëve përbërëse e shoqërisë kombëtare. Ky aktivitet i projektit është themeluar rrjetin e infrastrukturës kompjuter dhe lidhje ndërmjet Shefit të Kryqit të Kuq të Maqedonisë me organizatat komunale të Kryqit të Kuq. Objektivat funksionale duhet të shfaqet si efektet përfundimtare të sistemit të menaxhimit të informacionit të ndërtuar rrjetin e strukturës elektronike të organizatës, rishikimi i vazhdueshëm i burimeve të informacionit, ngjarjet dhe aktivitetet e zhvilluara, në foto galeri line, analiza e karakteristikave të tjera demografike dhe organizative, strukturën dhe organizimin e personelit dhe burimeve materiale-teknike, analizën dhe raportimin e njësive organizative, programet, projektet dhe aktivitetet. Procesi i rrjeteve të organizatës u përfundua në vitin 2008 me blerjen e pajisjeve të nevojshme dhe software server.
Projektit per mbindertimin intensive te kapaciteteve
Plan tre vjecar për të përmirësuar kapacitetin intensive të Kryqit të Kuq të Maqedonisë
< kthehu mbrapa