октомври 6, 2020

ОДБЕЛЕЖУВАМЕ „НЕДЕЛА НА МЛАДИ“ ОД 01-07 ОКТОМВРИ

Традиционално Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Велес од 01-07 октомври ја одбележува „Неделата на млади“. Оваа година, со оглед на глобалната Пандемија за Корона вирусот најмногу е посветува внимание на on line дисеминација. На официјалните веб страни и FB профили се запознаваат младите со активностите кои можат да ги пронајдат во Црвен крст и со волонтерството во Клубот на млади.

Како еден од основните столбови на кои стои Организацијата, Младите во Црвениот крст имаат повеќе области на делување: Прва помош, дисеминација, едукација соцјални – хуманитарна дејност, одговор при катастрофи.

Во Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст има околу 50-тина волонтери кои во секој монет се подготвени да пружат рака за помош.

(фотографиите се сликани пред Пандемијата со covid 19)

< врати се назад