април 13, 2021

ON LINE ЕДУКАЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТ

Како да се препознаат болестите на зависност? Што треба да се направи за да се спречат младите да посегнат по цигарите, алкохолот и дрогата? Колку е опасна нивната употреба? Сето ова можеше да се научи на in line едуацијата за Превенција од болести на зависност која ја реализираше Александра Здравевска врснички едукатор од Клубот на млади при Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Велес логистички поддржана од YES Alumni.

На едукацијата која се одежа на 12-ти април преку платформата ZOOM присутни беа 20-мина слушатели, главни средношколци кои се детектирани како таргет група која многу лесно може да бидта вовлечени во некоја од болестите на зависност. Предавањето претставува и редовна актиност на Клубот на млади.

< врати се назад