април 15, 2021

ТЕЛЕФОНСКИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОШКА ПРВА ПОМОШ И ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА

Во рамки на проектот „Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на Ковид 19 и идни катастрофи“ Црвен крст на Република Северна Македонија Општинска организација Велес отвори телефонски линии за психолошка прва помош и псохосоцијална помош и поддршка.

Секе лице кое има било какви проблеми во Ковид 19 од општините Велес, Градско и Чашка, но и од Свети Николе, Неготино и Кавадарци може да се јави на телефонските броеви

043/231-537

075/294-036

071/274-223

На тој начин ќе има можност да расговара со обичен психолот кој ќе му помогне за надминување на состојбата во која се наоѓа.

Јавувањата најдовбро е да бидат во период од 10:00 до 14:00 часот.

< врати се назад