Психолошка Прва Помош и Психосоцијална Поддршка во Комплексни Итни ситуации (PFA-CE)

Psychological First Aid and Psychosocial Support in Complex Emergencies

ОТВОРЕНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОШКА ПРВА ПОМОШ И ПСИХОСОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Отворени телефонски линии за Прва психолошка и психо-социјална поддршка во Црвен крст на РСМ Општинска организација Велес –...>>


Д-Р ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ ДОБИТНИК НА НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО

На државната манифестација која денеска се одржа во Скопје доделени се националните признанија за волонтерство по овод 5-ти...>>


< врати се назад